INDUCTION HEAT ( การเหนี่ยวนำความร้อน )

 

                บริษัท  เรืองปริพัฒน์ เซอร์วิส  จำกัด  รับผลิต และ จัดจำหน่าย เครื่อง  INDUCTION  HEAT  . ผลิตเครื่อง  INDUCTION  HEAT   ตามความต้องการของลูกค้า  และ  ปรับปรุงเครื่องหลอมโลหะ  ระบบ  INDUCTION  HEAT

 

             หลักการของ Induction Heat  คือ การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กโดยการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดเหนี่ยวนำ เมื่อมีวัตถุโลหะจำพวกเหล็ก ที่อยู่ภายในสนามเหนี่ยวนำนั้น โมเลกุลก็จะเกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดความร้อนสูง ความร้อนที่เกิด จึงเกิดขึ้นโดยตรง หากนำมาประยุกต์ใช้ในการให้ความร้อนเพื่อหลอมพลาสติก ความสูญเสียจึงมีน้อยกว่า วิธีการให้ความร้อนจากขดลวดความร้อนแบบเดิมๆ ซึ่งจะต้องส่งผ่านความร้อนจากตัวขดลวดผ่านเข้าไปภายในท่อหลอมพลาสติก โดยอาศัยหลักการพาผ่านอากาศ และการนำความร้อนผ่านเนื้อเหล็กภายนอกสู่ภายใน ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานส่วนนี้ไป  นวัตกรรมการให้ความร้อนระบบ Induction Heat จะเป็นการทำให้ตัวท่อหลอมพลาสติกเกิดความร้อนขึ้นโดยตรง เสมือนเป็นฮีทเตอร์ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และ ลดการสูญเสียพลังงานอย่างยิ่ง  การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำมีการใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ โดยสามารถออกแบบสำหรับการให้ความร้อนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การให้ความร้อนแก่ชิ้นโลหะทั้งชิ้น การให้ความร้อนเฉพาะผิวโลหะ และการหลอมโลหะ ซึ่งทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนต่างๆ ได้แก่  

1.การชุบแข็งโลหะ (Hardening)

2.การขึ้นรูปโลหะ (Forging)

3.การหลอมโลหะ (Melting)

4.การเชื่อมโลหะเป็นเนื้อเดียวกัน (Brazing)

5.การอบอ่อนโลหะ (Annealing)

             

เครื่องินดักชั่น เตาหลอม เตาเผา
หลอมโลหะ
Visitors: 154,294