Air Storage Tank

วิธีการเลือกซื้อชุดถังพักลมอัด

     ชุดถังพักลม (Air Storage Tank) มีหน้าที่กักเก็บลมที่ถูกผลิตออกมาจากเครื่องปั๊มลม และถูกปล่อยออกไปใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อาจจะอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ซึ่งจุดประสงค์หลักที่ระบบลมอัดจำเป็นต้องมีชุดถังพักลมคือ

1. กักเก็บลมอัดที่เครื่องปั๊มลมผลิตออกมา ช่วยให้เครื่องปั๊มลมมีเวลาหยุดพักเครื่องในเวลาสั้นๆได้

2. รักษาปริมาณลมอัดให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. จ่ายลมอัดออกไปใช้งานด้วยความดันคงที่สม่ำเสมอตลอดเวลา

4. ช่วยระบายความร้อนของลมอัด เพราะถังมีพื้นที่ระบายความร้อนอยู่รอบตัว

5. สามารถแยกไอน้ำที่ติดปนมากับลมอัดได้บางส่วน

     วิธีเลือกขนาดของถังพักลมอัด มีวิธีเลือกอย่างง่ายๆตามนี้ คือ ขนาดของถังพักลมอัดจะมีขนาดความจุประมาณ 8 เท่าของอัตราลมอัดที่เครื่องปั๊มลมผลิตได้ใน 1 วินาที และเผื่อขนาดไว้อีก 30 % ไว้สำหรับขยายการผลิตในอนาคต

     อธิบาย : ตามที่ได้ขนาดเครื่องปั๊มลมมาคือ 6.4 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ถ้าเราคิดเป็นลิตรต่อวินาที ที่ 8 เท่า จะได้ดังนี้

ขนาดถังพักลมอัดที่ได้คือขนาด 853 ลิตร และต้องเผื่อขนาดอีก 30 % เราจะได้ขนาดถังพักลมอัดตามนี้

     ถ้าเราจะสั่งซื้อหรือสั่งทำถังพักลมอัด เราจะสั่งเป็นขนาดความจุที่ 1200 ลิตร หรือ 1500 ลิตรก็ได้ เพราะราคาของถังพักลมเมื่อขนาดต่างกันไม่มาก ราคาก็จะไม่แตกต่างกันมากเช่นเดียวกัน


 • S__4177924.jpg
  AIR COMPRESSOR (ปั๊มลม) ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงโ...

 • art_42025500.jpg
  หลักการทำงานของ Air Compressor การทำงานของเครื่องอัดอากาศ คือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่องถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร...

 • p36-39_03_800x600.jpg
  วิธีการเลือกซื้อ Air Compressor- สำหรับหลักการเลือกซื้อเครื่องอัดลม ประกอบการพิจารณาในการซื้อได้จริงมีดังต่อไปนี้ ชนิดของลมอัด : 1.แบบไร้น้ำมัน (Oil-free)2.แบบมีน้ำมัน (Oil-lubrica...

 • 44517059_721011174926382_8326949939124895744_o.jpg
  การดูแลรักษาปั๊มลมอย่างถูกวิธี ปั๊มลมที่ใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีถึงจะได้มีปั๊มลมที่อายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น 1. สายพาน ...

 • p36-39_06_800x450.jpg
  หลักการทำงานของ AIR DRYER AIR DRYERทำหน้าทีให้ลมที่ถูกผลิตมาจากเครื่องอัดอากาศ (AIR COMPRESSOR) น้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของAIR DRYERเพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือลมที่...

 • 1111.jpg
  Refrigerant Air Dryer เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer)โดยทั่วไปแล้ว dew point อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส

 • 113020289_3237561839803071_639017344364228125_n.jpg
  หลักการทำงานและไดอะแกรม การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 Towerดังภาพด้านบน Tower I และ II โดย Tower I จะทำลมแห้งก่อน(Adsorption)ส่วน Tower II จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสาร(Purge)โดยใ...

 • p36-39_07_800x450.jpg
  วิธีการเลือกซื้อชุดกรองลม ชุดกรองลม (Main Line Air Filter)จะมีหน้าที่คือ ดักจับฝุ่นละอองและความชื้นที่มากับลมอัดที่ผ่านเข้ามาในชุดกรองลม เมื่อลมไหลผ่านไส้กรองออกมาแล้ว ก็จะเป็นล...
Visitors: 154,293