Main Line Air Filter

 วิธีการเลือกซื้อชุดกรองลม

     ชุดกรองลม (Main Line Air Filter) จะมีหน้าที่คือ ดักจับฝุ่นละอองและความชื้นที่มากับลมอัดที่ผ่านเข้ามาในชุดกรองลม เมื่อลมไหลผ่านไส้กรองออกมาแล้ว ก็จะเป็นลมที่สะอาดแต่ยังมีความชื้นอยู่ เพราะหน้าที่หลักของชุดกรองลมคือดักจับฝุ่นละออง อาจจะช่วยดักจับน้ำและความชื้นบ้างแต่ไม่มาก ซึ่งชุดไส้กรองของชุดกรองลม จะมีความละเอียดที่หลากหลายให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 0.01 -5 ไมครอน ซึ่งตัวไส้กรองนี้มาจากทำจากโลหะซินเตอร์ กระดาษไวร์โคลท (Wire Cloth) ไหมเทียม หรือฝ้ายคล้ายรวงผึ้ง ซึ่งความละเอียดของไส้กรองนี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ฝุ่นละอองและความชื้นที่ปนมากับลมอัด

     วิธีเลือกขนาดของชุดกรองลม จะดูที่ค่าสองชนิดคือค่าความละเอียดของไส้กรองและค่าอัตราของลมอัดที่ไหลผ่านไส้กรอง ซึ่งโดยปกติในห้องเครื่องปั๊มลมจะติดตั้งชุดกรองลม อย่างน้อย 2 ชุด ชุดไส้กรองหยาบ 3-5 ไมครอน จะติดตั้งที่ท่อลม ที่ออกมาจากเครื่องปั๊มลม ส่วนชุดไส้กรองลมละเอียด 0.01-0.2 ไมครอน จะติดตั้งที่ท่อลมก่อนที่จะจ่ายลมอัดเข้าไปที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ลมอัด

        สำหรับการเลือกขนาดของชุดกรองลมที่ดูค่าอัตราของลมอัดที่ไหลผ่าน ให้เลือกขนาดที่มีอัตราลมอัดไหลผ่านมากกว่าอัตราการผลิตลมอัดของเครื่องปั๊มลม 50-80 % ซึ่งจะหาขนาดของชุดกรองลมได้ดังนี้ (ในที่นี้จะคิดที่ 80 % และขนาดของเครื่องปั๊มลม 6.4 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที)

     เราจะเอาค่าที่ได้นี้คือ 11.52 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ไปเลือกขนาดของชุดกรองลมโดยเทียบจากแคตตาล็อกของชุดกรองลมต่อไป

     เหตุผลที่ต้องเลือกขนาดชุดกรองลม ให้มีขนาดที่อัตราของลมอัดที่ไหลผ่านมากกว่าอัตราของเครื่องปั๊มลมผลิตได้ ก็เพราะว่า ลมที่ออกมาจากเครื่องปั๊มลมและในระบบเป็นลมที่ไม่สะอาด เมื่อลมผ่านชุดกรองลมอยู่ตลอดเวลาชุดไส้กรองจะจับสิ่งแปลกปลอม ฝุ่นละอองและอื่นๆไว้ จะทำให้ประสิทธิภาพของไส้กรองลดลงตลอดเวลา เมื่อถึงจุดหนึ่งไส้กรองจะสกปรกถูกอุดตัน ลมจะไหลผ่านไม่ได้เต็มที่ อาจมีการทำความสะอาดหรือต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทันที ถ้าเราไม่เผื่อขนาดไว้ เราก็ต้องทำความสะอาดหรือต้องเปลี่ยนชุดไส้กรองบ่อยๆ และขนาดของข้อต่อท่อลมด้านเข้าและออกของชุดกรองลมก็เป็นตัวบอกขนาดการไหลผ่านของลมอัดด้วย


 • S__4177924.jpg
  AIR COMPRESSOR (ปั๊มลม) ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงโ...

 • art_42025500.jpg
  หลักการทำงานของ Air Compressor การทำงานของเครื่องอัดอากาศ คือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่องถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร...

 • p36-39_03_800x600.jpg
  วิธีการเลือกซื้อ Air Compressor- สำหรับหลักการเลือกซื้อเครื่องอัดลม ประกอบการพิจารณาในการซื้อได้จริงมีดังต่อไปนี้ ชนิดของลมอัด : 1.แบบไร้น้ำมัน (Oil-free)2.แบบมีน้ำมัน (Oil-lubrica...

 • 44517059_721011174926382_8326949939124895744_o.jpg
  การดูแลรักษาปั๊มลมอย่างถูกวิธี ปั๊มลมที่ใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีถึงจะได้มีปั๊มลมที่อายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น 1. สายพาน ...

 • p36-39_06_800x450.jpg
  หลักการทำงานของ AIR DRYER AIR DRYERทำหน้าทีให้ลมที่ถูกผลิตมาจากเครื่องอัดอากาศ (AIR COMPRESSOR) น้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของAIR DRYERเพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือลมที่...

 • 1111.jpg
  Refrigerant Air Dryer เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer)โดยทั่วไปแล้ว dew point อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส

 • 113020289_3237561839803071_639017344364228125_n.jpg
  หลักการทำงานและไดอะแกรม การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 Towerดังภาพด้านบน Tower I และ II โดย Tower I จะทำลมแห้งก่อน(Adsorption)ส่วน Tower II จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสาร(Purge)โดยใ...

 • scale-1529600882765.png
  วิธีการเลือกซื้อชุดถังพักลมอัด ชุดถังพักลม (Air Storage Tank)มีหน้าที่กักเก็บลมที่ถูกผลิตออกมาจากเครื่องปั๊มลม และถูกปล่อยออกไปใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อาจจะอยู่ในแนวตั้งหรื...
Visitors: 154,293