Water Cooling Refrigerated Air Dryer

รหัสสินค้า : HR-10AC

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

   Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คือ เครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor (เครื่องปั๊มลม) มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้นเพื่อนำไปใช้งานต่อได้อย่างสมบูรณ์

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 88,824